Personvern

Personvernerklæring for Fantom Studio

1. Innledning
Velkommen til Fantom Studio, eid av Klauset AS. Vi forplikter oss til å beskytte personvernet til våre kunder og brukere. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler, og beskytter personopplysninger.

2. Hvilke data samler vi inn?
Vi samler inn personopplysninger som du gir oss direkte, for eksempel når du kontakter oss via vårt nettsted, registrerer deg for tjenester, eller interagerer med oss på sosiale medier. Dette kan inkludere navn, e-postadresse, telefonnummer, og annen kontaktinformasjon.

3. Hvordan bruker vi dine data?
Dine personopplysninger brukes til å levere og forbedre våre tjenester, kommunisere med deg, svare på dine forespørsler, og oppfylle våre kontraktlige forpliktelser.

4. Deling av dine data
Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å levere våre tjenester, overholde lovpålagte krav, beskytte våre rettigheter, eller som beskrevet i denne erklæringen.

5. Dine rettigheter
I samsvar med GDPR har du rett til å få tilgang til, rette, slette, eller begrense behandlingen av dine personopplysninger. Du har også rett til å protestere mot behandling og rett til dataportabilitet.

6. Datalagring og sikkerhet
Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene de ble samlet inn for. Vi bruker passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine data mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring, eller ødeleggelse.

7. Endringer i personvernerklæringen
Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den siste versjonen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

8. Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på martin@fantomstudio.no

Dato for siste oppdatering: [11.02.2024].